Sve više žena sa akcentom na sve više mlađih  žena zahvata karcinom dojke. Statistike su porazne zato je i više nego važno pobrinuti se za svoje zdravlje.

Sa doktoricom Amilom Halilčević razgovoarali smo o jednoj naprednoj metodi za koju vjerujemo da je metoda budućnosti. Radi se o  elsatrografiji dojke.

Elastografija je neinvazivna metoda koja nam omogućava bolju diferencijaciju promjena u dojkama. Bazira se na činjenici da je bitna razlika u mehaničkim svojstvima benignih i malignih lezija, dakle procjenjuje se elastičnost fokusirane lezije (što nije moguće običnim ultrazvukom). Elastografija se pokazala kao najspecifičnija metoda u diferencijaciji lezija, te samim time smanjuje broj lažno pozitivnih nalaza.

Fotografija korisnika/ce Radiološka Ordinacija Prim Dr med Amila Halilčević.

Radi se o bezbolnoj metodi, bez zračenja što joj daje prednost u odnosu na ostale metode.

Pobrinite se za svoje zdravlje!

Radiološka Ordinacija Prim Dr med Amila Halilčević

Komentari

Komentari

Jeste li probali novu aplikaciju "Radio Kameleon" ? Download na Google Play!