Super žena

100% uspjeha je 99% neuspjeha

Kako da definišemo i oblikujemo pojam uspjeha, a da ostanemo sami sobom zadovoljni iako bi to značilo udaljavanje od svih društvenih okvira u koje smo smješteni? Šta je to sa čim bi smo živjeli sretni,ispunjeni i zadovoljni svaki dan?Smijemo li sebi ... Pročitaj više...