Jutros sam davala krv

I možda sam nekom prenijela tebe,

Možda sam osudila druge

Da nikad u ljubav ne povjeruju

I prenijela te,

Poput bolesti,

Ako se već i sam nisi

Svojim odsustvom proširio.

Jutros sam naštinu

Mislila na tebe.

I možda sam te nekom noćas,

Pijana,

Za sebe zadržala,

Ako se već i sam nisi,

Negdje na kiši,

Nečijim jezikom ćutao.

Jutros sam noć preskočila

I kročila sam

Tragično u svoj dan

– Znaš li ti za koliko umanjen je poslije tebe ovaj stan?

Da si i nekoliko kvadratnih metara jednog tijela,

Podmetnuvši na plućima vlagu

Suzama pošlim za tobom,

Trajno razbolio.

Jutros sam davala krv

I možda sam nekom prenijela tebe,

Poput bolesti,

Ako se već i sam nisi,

Među onima koje si ostavio

Proširio.

Autorica: Elena Ederlezi (blacksheep.rs)

Komentari

Komentari

Jeste li probali novu aplikaciju "Radio Kameleon" ? Download na Google Play!