U današnjem digitalnom svijetu sve je postalo lakše.Umjetnost i inspiracija koja dolazi sa njom je pristupačnija nego ikada do sada.
“The Wrong “Bienale je osnovao 2013,David Quiles Guillo kao globalni obrazac koji želi pokazati digitalnu kulturu i njen sadržej ,kako online tako i offline.
Online media imaju svoja ograničenja ali i neograničene mogućnosti. Cilj je stvoriti, promovisati i unaprijediti buduća razmišljanja oko digitalne umjetnosti, koristeći se publikom svjetske scene.

Galerija Mi Ritmo u Tuzli je prva ambasada offline grafičke digitalne izložbe u konseptu Bienala
«The Wrong» u Bosni i Hercegovini, a Sabina Hauge prvi umjetnik koji izlaže svoje digitalne radove offline.
Ovakvim putem uključeni smo u najvecu scenu digitalne kako onnline tako i offline umjetnosti.
Tako dobijamo najbolje od dva svijeta.

Izložba digitalnih crteža Sabine Hauge(urađenih tach dodirom i digitalnom olovkom na Iphone i Ipad ) printane su na bez kiselinskom papiru , koji ima arhivsku vrijednost.

 

Izložba će se održati 18.01.2019. sa početkom u 19 h.

Linija je elegantna ima Mocartovu muzičku raskošnu lijepotu jednostavnosti ukomponovanu sa raznobojnim površinama neobićnih oblika. Grafike imaju veseo sadržaj inspirisan životnom radošču, padovima i usponima, strasti, gdje život svojom slojevitošču otvara i nalazi put u našim očima i srcu.
Grafike imaju djetinju jednostavnost, iskrenost neposrednost i bajkovitost.
Ragnar Olaf Hauge( ROH )
www.ragnarolafhauge.com

ROH je svestrani umjetnik koji živi i radi u Norveskoj.Njegova svestranost se ogleda u korištenju različitih tehnika. Između ostalog, crtež, slikanje, litografija, dogitalne tehnike , fotografija, film, literalni rad.
Ragnarov multidisciplinarni pristup umjetnosti ima autenticnu vjeru u istraživanju ljudskog bića kao slobodne individue, i snagu da se stvara i oblikuje ponovo i ponovo.

  

Kurator offline izložbe je gospodin Mirsad Hadžiefendić.

Komentari

Komentari