Prof. Dr Devleta Balić je od 9-11. novembra u Lisabonu, Portugal  kao predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine učestvovala na sastanku Evropskog IVF monitoring programa (EIM).

Ovo tijelo koje radi u sklopu ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embriology) a  osnovano je  sa ciljem da sakuplja, analizira i prezentira podatke o postupcima medicinski potpomognute oplodnje kao i da  prati  ishode trudnoća nastalih iz  tih postupaka.

Zavod za humanu reprodukciju „Dr Balić“ se na ovaj način pridružio drugim evropskim centrima za liječenje neplodnosti koje svoje podatke referišu u ovaj registar čime se značajno unapređuje kvalitet rada.

Komentari

Komentari

Jeste li probali novu aplikaciju "Radio Kameleon" ? Download na Google Play!