život

Pismo mlađoj sebi

Na ovaj svijet je došla 4. aprila 1928. godine, a sa njega otišla 28. maja 2014. A u tih 86 godina, u život umjetnosti je utkala poeziju nježnu i odvažnu. U tih... Pročitaj više...