život

Budalo jedna bosanska

– Idem ja, ali ću se vratiti. – Hoću sigurno, života mi, vratiću se da pravim bolji život u ovoj čemernoj Bosni. Jer bolje zemlje nema, ako zemlju računaš. D... Pročitaj više...