Lejla Feukić

Sedamdeset i jedno

Suzana Abulismail, 15 ‘’Kapija još osjeća te korake, te šetnje , te osmijehe’’ Edina Ahmetašević, 20 ‘’Ivicom stakla, sjenkom sa izloga, još jedan sjaj u oku... Pročitaj više...