Studija koju su proveli američki logopedi upućuje na to da će, kada je pojedinac pod stresom, vrlo često koristiti funkcijske riječi ili poštapalice “zapravo”, “nevjerojatno”, “naravno”, “stvarno”,…

Stručnjaci su proučavali obrasce govora 143 dobrovoljca. Svaki od njih nosio je sa sobom diktafon koji je uključivao svakih nekoliko minuta tijekom dva dana.

“Te vrste riječi same po sebi nemaju neko posebno značenje, više upućuju na napetost”, rekao je Mehl za Nature. Objasnio je da su navedene funkcijske riječi ili poštapalice neka vrsta “emocionalnih pojačivača” i otkrivaju da smo napeti.

Potom je, zajedno s grupom genomičara analizirao psihološku razinu stresa sudionika istraživanja, kontrolirajući ekspresiju gena u njihovim bijelim krvnim stanicama. Osim što su znanstvenici ustanovili da ispitanici često koriste priloge, zamijetili su i da rjeđe upotrebljavaju treće lice množine zamjenica u obliku “oni” i “njihov”.

Smatraju da je to zato što se ljudi, kad su pod velikim pritiskom, fokusiraju na sebe, pritom vodeći manje računa o onima koji ih okružuju. Zaključili su i da su obrasci govora bili bolji indikator razine stresa kod pojedinca od njegove osobne procjene stresa.

Psiholog David Creswell sa Sveučilišta Carnegie Mellon u Pittsburghu kaže da znanstvenici otprije provode puno studija o uzrocima stresa, no tek odnedavno više pozornosti pridaju govornim obrascima koji se povezuju s razinom stresa.

Creswell smatra da je studija važna jer bi mogla pridonijeti boljem razumijevanju načina na koji psihološki pritisak utječe na naše zdravlje, piše Nature. Rezultati studije su objavljeni u časopisu “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Komentari

Komentari

Jeste li probali novu aplikaciju "Radio Kameleon" ? Download na Google Play!