Najveću čast mi čine prilike kada me pozovu da govorim mladim ljudima. Obično me pitaju o iskustvima, kako sam i gdje radila, koliko sam se obrazovala, kako sam se odlučila na rađanje trećeg djeteta u poznim godinama, šta imam da poručim…

Neki dan je bila takva prilika. Trebala sam govoriti budućim ekonomistima iz raznih krajeva Balkana o dvije teme: jedna – žensko poduzetništvo i druga – MiBospo i mikrokreditiranje.

Nedavno sam odlučila da svoje motivacijske govore zapišem i podijelim, jer mi se čini da nose dobre pouke i da nije loše da ih se nekada i sama prisjetim. Prethodno sam osmislila da ove dvije teme pretočim, objedinim i predstavim kroz naglašavanje važnosti cjeloživotnog učenja (ovdje kliknuti za novu priču). Pa evo:

Dragi mladi ljudi,

Ne znam koliko sam dobar rudar, čega sam inženjer. Ne znam da li sam dobar ekonomista čega sam magistar. Ne priznajem da postoji osnovna ekonomska kategorija – trošak. Za mene je sve investicija. Sve što potrošiš, donijeće neko novo znanje i neko novo iskustvo. Dakle, postoji samo investiranje u nova znanja.

Ono u čemu vjerujem da jesam dobra, jeste promocija, posebno samopromocija. Nedavno sam postala poduzetnica. Bilo je puno drugačije i lakše, kada sam samo o tome govorila i motivisala druge da to postanu. Već sam na puno mjesta govorila kako sam edukativni centar koji vodim, nazvala Erazmo – u čast pohvali ludosti .

No, dozvolite da sad govorim o MiBospo-u, mikrokreditnoj fondaciji iz Tuzle. Voljela bih da znate zašto je mikrokreditiranje važno, jer vas to niko neće naučiti na fakultetu. MiBospo, gdje sam, kao predsjednica upravnog odbora, doživjela svoju veliku profesionalnu realizaciju, počeo je sa davanjem mikrokredita prije 20 godina, ženama koje nisu imale pristup drugim finansijskim institucijama, ženama niskih ili nikakvih prihoda, većinom slabog nivoa obrazovanja i pretežno iz ruralnih sredina. Te žene su, uz pomoć kredita koje su dobijale i pametno investirale, danas uspješne poduzetne žene. Ima ih na desetine hiljada, uspješno vode svoja domaćinstva, školuju djecu, vode poslove, to su žene koje bi ovdje mogle da drže predavanja i motivacijske govore i svi bismo od njh mogli puno da naučimo.

Vratiću se ovome. Erazmo centar je jedini centar u široj regiji koji se bavi promocijom cjeloživotnog učenja i neformalnog obrazovanja. Vi morate znati da sa učenjem tek počinjete nakon završenog fakuleta. Tek tada počinje potreba za usavršavanjem, za poboljšanjem digitalnih i jezičkih kompetencija, sticanjem specifičnihi funkcionalnih znanja. Vrijedite onoliko koliko znanja steknete, posebno ukoliko ranije shvatite da je obrazovanje kontinuirnan cjeloživotni proces. Vi ste danas gosti našeg grada, čiji fudbalski klub ima predivan slogan: “Bez Slobode nema života“. No, svi smo u mladosti čitali Dimin – Grof Monte Kristo. Podsjetiću vas da je zatočenom Dantesu, opat Farija rekao: „Slušaj me i ja ću ti dati ono što je najvrjednije u životu!“

Slobodu?“, rekao je mladi zatočenik.

Ne sine moj, sloboda ti uvijek može biti oduzeta, ja ću ti dati znanje, samo ono je zauvijek tvoje.

Na tragu ovoga, MiBospo je bio prva fondacija koja je, baveći se mikrokreditiranjem, odlučila da svoje klijentice obrazuje, umrežavajući ih i držeći edukacije o finansijskom opismenjavanju, sprečavanju prezaduživanja, upravljanju ličnim finansijama, itd. Ovu inicijativu je prepoznao USAID i dodijelio MiBospo-u više od dva miliona dolara, kako bi se ovaj posao obavio na što višem nivou.

Zbog toga tvrdim da je MiBospo jedinstvena fondacija u BiH, jer je ženama iz ruralnih sredina, koje su vrlo niskog nivoa znanja, pružio šansu da nauče više o tome kako će svoj novac pametno ulagati i poboljšavati kvalitet svojih života.

Nakon što sam osnovala Erazmo Centar, bilo je potrebno da ulažem vlastiti novac u promociju. Željela sam da napravim brend, a to ni malo nije lagan ni jeftin posao. Čitala sam da blogeri najbolje uspijevaju u tome. I tako sam jedne noći odlučila da se skoncentrišem i počnem da pišem priče koje će ljudi voljeti i čitati. Mnogi me pitaju zašto nisam ranije pisala. Međutim, kada sam se realizovala kao poduzetnica, shvatila sam šta je poduzetničkla sloboda. Soboda koju mi niko ne može uzeti. Sloboda bez koje nema života. Samo tako slobodna mogla sam imati takvu koncentraciju i takvu inspiraciju. I priče su počele da se čitaju, mediji su počeli da ih objavljuju, stekla sam publiku, koja ih voli i čita i tako je Erazmo centar postao lokalni brend. Od tada, to nije pohvala ludosti, nego pohvala mojoj mudrosti.

Želim vam još reći rečenicu koju stalno ponavljam svojoj djeci, a koju je Dostojevski rekao svom posinku:

Sine uči, obrazovanje je najvažnije u životu, jer samo obrazovan čovjek može da razumije procese! Oni koji ostanu neobrazovani nikada ne shvate svoj položaj u društvu i često ostaju zauvijek nesretni, ili barem nezadovoljni.“

U tome je veličina MiBospoa- koji je prepoznao da će finansijski obrazovane klijentice postati bolje poduzetnice, bolje će razumjeti procese, samim tim, bolje će upravljati svojim biznisima i svojim životima.

Neki dan sam odlučila da pohađam kurs meditacije. Ispostavilo se da zbog obaveza mogu pristustovati samo jednom dijelu nastave. Ali dovoljno da čujem rečenice:

Zamisli sebe onakvu kakva želiš da budeš. Zamisli da takva najbolja ti stojiš ispred tebe. I napravi korak – uđi u najbolju verziju sebe.

I tad sam razumjela – stečena znanja su MiBospo-vim klijenticama omogućila da uđu u najbolju verziju sebe. Ja sam postala najbolja verzija sebe od kad pišem i od kad imam čast da motivišem mlade ljude. Da vas motivišem da stičete nova i kontinuirana znanja, jer samo tako ćete postati slobodni, a to je ona sloboda koju vam niko ne može oduzeti. Troškovi ne postoje, postoje samo investicije koje će vas ohrabriti da prepoznate najboljeg sebe.

Hvala što ste mi pružili ovu priliku.

Autorica: Sanja Hajdukov

Komentari

Komentari

Nema više članaka